September 25, 2023
Aktualno Dijaspora Zanimljivosti

Društvo Slovačko – Hrvatskog prijateljstva

Društvo Slovačko – Hrvatskog prijateljstva je neprofitno društvo. Naš cilj je izgradnja neformalnih veza među pripadnicima dva bratska, slavenska naroda na kulturnoj, društvenoj i ekonomskoj bazi.

Nasa misija

Društvu Slovačko – Hrvatskog prijateljstva cilj je da bude apolitičk poveznica među pripadnicima ova dva bratska naroda.

Naš cilj

Prioritet Društva je u izgradnji direktnih, osobnih veza, znači neformalno povezivanje, ne toliko na institucionalnom nivou.
Ovim putem želimo doći do namjere, da upoznavanje kultura i običaja ovih dva naroda bude još efikasnije. Kad zamislimo da oba dva jezika su vrlo bliska, nema tu ni najmanje smetnje koja bi sprečavala razvoju osobnih kontakta (recimo na porodičnom nivou) među Slovacima i pripadnicima Hrvatske. Da još uzmemo u obzir brojnu etničku grupu – slovačku manjinu u RH, koji se sa ponosom javlja i priznaju svoje slovačko porjeklo, je ova namjera glavni cilj Drustva Slovačko – Hrvatskog prijateljstva. Negovoreći i o mogućim ekonomskim i društvenim poveznicama, jer od Slovaka koji dugi niz godina žive u Hrvatskoj, ima bezbroj poznatih stručnjaka, lječnika, umjetnika ali i poduzetnika.

Naš partner u Hrvatskoj je Društvo Hrvatsko Slovačkog prijateljstva – “Plašt Svetog Martina”, koje se organizira uz članove Matice Slovenskej u Hrvatskoj. Njeni članovi i simpatizanti organizirani
su u Savezu Slovaka u Hrvatskoj. Ali nisu to samo pripadnici Slovačke manjine u republici Hrvatskoj, koji su članovi “Plasta svetog Martina”, društvo broji i pripadnike hrvatskog stanovnistva, pa i drugih manjina, koje žive na multi etničkom teritoriju Slavonije, osobito okolici Osijeka. Ovi uslovi daju jos veći prostor za razvoj nasih zajedničkih planova u suradnji.

Jedan od glavnih ciljeva Društva u smaome početku, je sakupiti dovoljan broj zainteresovanih članova i simpatizanta Društva, da bi se mogla ostvariti registracija ovog društva na Ministarstvu unutrasnjih poslova Slovačke. Na ovaj naćin će se dobiti mogućnost pristupa finansijkim sredstvima iz državnog obračuna, koje se može koristiti putem grant programa. Ovo financiranje omogućuje organiziranje raznoraznih kulturnih i društvenih promocija, na kojima planiramo promovirati kulturni i društveni život Hrvatske.

Nije davno, što su počeli prvi kontakti medju članovima Slovačke Matice Slovenskej u selu Cakajovce, pokraj Nitre i odbora Matice Slovenskej u Osijeku. Danas ova suradnja funkcionise na principu
sastanka i druženja, posjeta, nastupa na različitim promocijama na kojima se predstavljaju tradicije slovaka i njihove kulturne baštine. Moze se slobodno reći, da su već izrodile i osobe poveznice,
prijateljstva medju pojedinim pripadnicima Matica. I zbog toga smo još više uvjereni da je još veliki prostor suradnje, te da se mogu i druga sela i gradovi u Slovačkoj povezati sa svojim partnerskim selama i gradovima u Hrvatskoj.
(Praktički primjer je vec vidljiv, gradovi Nitra i Osijek su po liniji Saveza Slovaka u HR, potpisali krajem 2010 Memorandum o suradnji) Tako bi se proklamirano i tradicionalno pripadništvo slavjanskom rodu, prenjelo u svakodnevni život. Drustvo Slovačko – Hrvatskog prijateljstva ima dovoljno poveznica sa Slovacima u HR, da bi preko Saveza Slovaka u HR moglo povezati sva zainteresirana sela ili gradove, po istom modelu suradnje kao su krenuli članovi Matice Slovenskej iz Cakajovaca i Osijeka,

Članstvo u Društvu Slovačko – Hrvatskog prijateljstva

Društvo je strogo apolitično, pa je i širenje bilo kakvih političkih ili drugih idejnih poruka je nepoželjno.
Članom može postati svatko po svojoj slobodnoj odluci. Svaki član koji se pridruži i registrira ima pravo da slobodno širi dobro ime društva, surađuje na ispunjavanju ciljeva Društva, kako i na promoviranju i popularizaciji u krugu svojih prijatelja, poznanika.
Društvo je otvoreno i pripadnicima drugih narodna, manjina koja žive u Slovačkoj ili Hrvatskoj, koji se slažu sa idejom etničke raznolikosti Društva i poštivaju je.
Članom Drustva mogu postati i pravni subjekti (po dogovoru uslova). Članstvo pravnih subjekata je povezano uz naplatu godišnje članarine (donacija Društva, koja omogućava korištenje prostora na stranicama Društva, na komercijalne objave djelatnosti tog subjekta).

Članarina

članarina za članove je u doba početka dobrovoljna. U budućnosti se planira da će članarina biti simbolična 1 euro godišnje. Ovako sakupljena sredstva biti će korišcena za naplatu administrativnih troškova, pripremu i printanje članskih kartica, printanje promotivnih materijala Društva, oglašavanje i javno plaćeno obavljanje aktivnosti Društva.

Finansiranje Društva Slovačko – Hrvatskog prijateljstva

Financiranje Društva temelji se na doprinosima, donacijama sponzora, naknada pravnih osoba za oglašavanje na stranicama Društva.
Nakon dobivanja odobrenja o građanskoj udruzi i putem bespovratnih sredstava iz državnog proračuna Slovačke republika, te grant programa EU povezanih za suradnju među nacijama.

Za kraj

Netko pametan nekad je rekao: “Onoliko, koliko postivaš sam sebe, toliko će te poštovati i tvoja okolica.”

Eto, pred nama je brdo posla, niz lijepih sastanka i druženja sa jos ljepsim ljudima – prijateljima. Budimo ponosni na tko smo, da naše domovine Slovačka i Hrvatska ne žive samo u našim pričama, ali i u našom radu. Tražimo zajedno što više naćina, mogućnosti, da bi smo ono što osmislimo i kažemo uveli u današnjicu. Dajmo u ovome “monetiziranom” svjetu prostor za nesebične korake, poduhvate. Probajmo čak i u ovo doba da živimo po primjeru naših predaka i da živimo u skladu sa Biblijom i da činimo dobro. Jer dobro se u dobro pretvara.
I ako bez novca se neke stvari jako teško rade, ali ako ustrajemo za zajedničku stvar sve smo sposobni uraditi. Svatko zna nešto da uradi, i ako se sjedinimo, sposobni smo za velike stvari.

Zbog toga dijelite ideje Društva, tražite ljude koji su ljudi i koji imaju velikodušna srca i spremni su da učiniti nešto izvan svojih dužnosti za dobrobit naših članova Društva.

Ovim putem zahvaljujem portalu Selo.hr što nam je pružio ruku prijateljstva i potporu u našim nastojanjima i radu kao i povezivanju Slovačke i Hrvatske kulturne zajednice.

Za više informacija o registraciji članstva, simpatizera, učlanjivanje pravnih osoba i plaćanje članarine za pravne osobe;

Zdenek Hovanjec
tel. +421 904 533717
e-mail; mojakancelaria@stonline.sk

Related posts

Sveti Juraj – na gruntu obitelji Dianežević

Selo

Prvo Grabljansko silo

Selo

Završene 35. Žetvene svečanosti u Cerni

Selo