September 24, 2023
Aktualno Dijaspora KUD

Hrvatska folklorna grupa Gradišća – POLJANCI

Hrvatska folklorna grupa Gradišća “POLJANCI” osnovana 1977.godine čuva i gaji Hrvatsku kulturu, otrgnutu od zaborava, na vrlo i zabavan i edukativan način nastojeći ju približiti i mladim i starim generacijama. Brojni nastupi diljem Europe, ali i drugih kontinenata proizvod su rada vrijednih članova i njihovih obitelji. Pročitajmo što su rekli sebi;

1977.strefi se na inicijativu mag. Angelike Kornfeind oko 30 mladih ljudi da bi skupa tancali. Malo kašnje školski nadsavjetnik Jakov Dobrović sa svojimi malimi tamburaši naprikzeme muzikalno peljačtvo. Majke kotrigov ušiju nošnje i pod imenom POLJANCI grupa počne imati čvrst stav u gradišćanskoj sceni narodnoga tancanja i jačenja.
Muzikalni i tančeni program se sve već proširi a sakralna i popularna hrvatska muzika se još uključi.
Za 10-ljetni jubilej se snimi MC, a za 20-ljetni MC/CD, izda se mapa s notami i video za one ki rado tancaju, početnike i napredne, mapa s popularnimi jačkami i druga sa sakralnimi pjesmami za tambure, za ORF se snimu jačke za dicu, power-pointprezentacija se sastavi i napravi se internet stranica.
1988. se utemelji dičja grupa ka nastupa pod imenom „Mali i mladi POLJANCI“, počnu i mladi tamburaši vježbati. 1999. se grupa obogati sa zborom
Grupa stalno nastupa ne samo u Vulkaprodrštofu i okolici, nego i u Austriji i inozemstvu.
Lokal za vježbanje je dugo farski škadanj, a od 1992. osnovna škola.
Grupa svečuje 2002. 25 ljet postojanja.
Muzikalno peljačtvo ide od Marije Zarits prik Gerharda Krumpecka, Ante Pletikosića konačno na Juliju Kornfeind i Stefiku Ferschin.
Tančeno peljačtvo ide od Nikija Semelikera prik Rudija Stagla, Günthera Guttmanna opet na Nikija Semelikera i konačno na Lukas Kornfeinda.

Otkad grupa postoji su se kotrigi stalno trudili, da sami sebi obdržu dobro raspoloženje i da je na druge dalje daju.

Djelo s mladinom
Naš cilj je, ne samo odrašćene, nego i dicu i mladinu oduševiti i na ta način obogatiti. Djelo s maldinom je bilo jedno od temeljitih nakan i se nikad nije izgubilo iz očiju. Mlad človik neka doživi kako je lipo biti kotrig jednoga društva. On neka upozna i neka se nauči cijeniti dobar i zdrav duh društva, to znači veselje, biti primljen, razumivanje, toleranciju, odgovornost, točnost, pazljivost, pripravnost, jednom ričom pravi duh grupe ki človika obogaćuje. Svaki kotrig društva neka polag svoje sposobnosti samovoljno i besplatno u grupi posluje.

Gajenje hrvatskoga jezika i kulture
POLJANCI pokušavaju hrvatsku kulturu i jezik ljudem svake starosti, mladim i starim, prižbližiti. Naša muzika i naši tanci ada nisu nek veženi na narodne jačke, nego mi gajimo i novije i starije popularne pjesme, da bi tako čim već ljudem našli pristup.

Upoznavanje drugih kulturov
Skoro svako ljeto organiziramo putovanje u inozemstvo da bi nove kontakte uspostavili i da bi lipotu hrvatske kulture drugdir pokazali. Turneje u inozemstvo značu za svakoga nova iskustva. Mi smo pripravni naš horicont povećati i druge kulturne kruge upoznati.

 

Izvor: Više o društvu na >>>> www.poljnci.at

Related posts

Badnjak

Selo

24. Smotra pjevačkih skupina Moslavine

Slavica Moslavac

Vodenica na Dravi

Selo