December 3, 2023
Aktualno KUD

OJ, GRADIŠKO, RAVNO POLJE

U organizaciji Hrvatsko kulturno umjetničke udruga “Trenk” Nova Gradiška 24.09. održana je smotra Šetanih kola  na Središnjem gradskom trgu u Novoj Gradiški.

Šetana kola zaštićena su kao nematerijalno kulturno dobro od 2009. Godine, kao važan element kulturnoga identiteta šokačke kulture i šokačkog identiteta. Šetana kola prožeta su  magijskim i obrednim motivima. Okolica Nove Gradiške poznata je po brojnim šetanim kolima u koja su ispričane mnoge priče i ljubavi, životu, selu, običajima i povijesti.

Na smotri šetanih kola nastupili su: najmlađi članovi Hrvatske kulturno umjetničke udruge „Trenk”, Kulturno umjetničkog društva „Drežnik”, „Baranjski Šokci” iz Općine Draž, Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Općine Klinča Sela i Kud „Moslavec” iz Volodera.

Related posts

18.”Martinski susreti”

Selo

Održan Božićni koncert u Brinju

Selo

Društvo Slovačko – Hrvatskog prijateljstva

Selo