May 18, 2022
Aktualno Smotra

Porcijunkulovo – Med Lajtom i Dravom

“Porcijunkulovo“ je tradicionalna kulturno – turistička manifestacija koja ove godine obilježava 51 godinu održavanja, a čiji organizator je Turistička zajednica grada Čakovca. Prvobitno zamišljena kao “Sajam tradicijskih zanata” vezan uz crkveni blagdan „Gospe od anđela – Porcijunkule“ , manifestacija se svake godine tematski i obujmom širila da bi danas stekla status “najveće turističke manifestacije u županiji” koja privlači veliki broj posjetitelja u Čakovec. U 6 dana održavanja, manifestacija objedinjuje najbolje od svega onog što Međimurje nudi.
U sklopu manifestacije Porcijunkolovo 2015 Gradiščansko – međimurski folklorni rendez-vous nastupili su; Folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata Kolo Slavuj, KUU Veseli Međimurci Čakovec, KUD Žiškovec, KUD Katruže Ivanovec, KUD Mačkovec i KUU Društvo žena Gornji Kraljevec.
TZ Čakovec

Related posts

20. Državna konjogojska izložba – Sunja 2013

Selo

Festival svestranosti i kreativnosti podravskih i prigorskih žena

Selo

Folklorni susreti Javora

Selo