December 10, 2023
Aktualno KUD Smotra

24. Smotra pjevačkih skupina Moslavine

U organizaciji GS KUD-ova Grada Kutine i POU Kutina u kinu dvorane Doma Kulture Kutina održana je 24. Smotra pjevačkih skupina Moslavine. Na smotri su nastupili; PS KUD-a “Seljačka sloga” Kutina, PS KUD-a “Stjepan Šajnović” Osekovo, PS “Rusalke” Kutina, PS “Glas KUD-a Češka Beseda” Međurić, PS KUD-a “Ivančice” Kutina, PS KUD-a “Šartovac” Šartovac, PS KUD-a “Moslavec” Voloder, PS KUD-a “Orava” Matice Slovačke Međurić, PS KUD-a “Husain” Husain, PS KUD-a “Repušnica” Repušnica, PS KUD-a “Banova Jaruga” Banova Jaruga, PS KUD-a “Moslavina” Kutina, PS KUD-a “Tkanica” Nova Gradiška, PS KUD-a “Jelenčanka” Gornja Jelenska i PS KUD-a “Stružec” Stružec.

za portal Selo.hr – Slavica Moslavac

Related posts

Bunjevačka elegancija

Selo

Komarevački umjetnici – Antolčićevi nasljednici

Selo

Obljetnica rada KUD-a “Sunjanka” Sunja

Josip Hren