Aktualno Priroda Zanimljivosti

Gaveznica – hrvatski vulkan

Malo je poznato široj javnosti da u Hrvatskoj postoji jedan sačuvani vulkan, ujedno i nalazište poludragog kamenja, na jedinstvenoj lokaciji „Gaveznica – Kameni vrh“ kod Lepoglave u Varaždinskoj županiji.

Nekadašnji brežuljak Kameni vrh kod Lepoglave visok 373 metra danas je ogromna rupa nekadašnjeg kamenoloma Gaveznica, koja izgledom podsjeća na grotlo nekadašnjeg vulkana koji se ovdje nalazio. Fosilni vulkan je najaktivniji bio prije 22 milijuna kuna godina, a njegov čunj su stoljećima ispirala razna mora koja su nastajala i nestajala u geološkoj povijesti ovog dijela planeta. Dimnjak vulkana dug je 170 i širok 50 metara.

Tijekom geološke prošlosti na području sjeverozapadne Hrvatske bilo je nekoliko vulkanskih faza, a stijene nastale njihovim aktivnostima najvećim su dijelom erodirane, tektonski transportirane ili prekrivene mlađim sedimentima. Izuzetak je fosilni vulkan Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi u kojem su lepoglavski zatvorenici gotovo pola stoljeća (1923. – 1967.) vadili vulkansku stijenu, tzv. hiperstenski andezit, vrlo čvrstu i pogodnu za cestovne podloge. Eksploatacijom vulkanske stijene otkopan je sam ”dimnjak” vulkana, što je uzrokovalo nastanak dubokog klizišta s padom prema krateru vulkana.

Bivši kamenolom je posebnu pozornost dobio otkrićem poludragog kamenja (ahat, opal, kalcedoni). U završnim fazama vulkanske aktivnosti došlo je do hidrotermalnih učinaka na stijenu vulkana, što je rezultiralo pojavom poludragog kamenja.

Na samom vrhu nekadašnjeg brda pronađeni su ostaci pretpovijesnog naselja kasnobrončanog doba.

1988. godine aktom o proglašenju zaštite Varaždinske županije proglašen je Spomenikom prirode u kategoriji geologije.

 

Izvor i fotografije: varazdinska-zupanija.hr, turizam-vzz.hr

Selo hr

Autor objave je uredništvo portal Selo.hr. NAPOMENA: Sadržaj portala u velikoj mjeri temelji se na dostavljenim informacijama i fotografijama čitatelja portala Selo.hr. Ukoliko imate više informacija i smatrate da je potrebno korigirati gore navedenu objavu, molimo Vas u cilju što točnijeg informranja javnosti da nam se javite na info@selo.hr sa dokazima koji potkrepljuju Važu izjavu.

Related posts

Zapovjedi pod Lipom

Selo hr

Hravatska tradicionalna narodna nošnja iz okolice Brčkog

Selo hr

“Ja sam umjetnica” – Agnes Kasparkova

Selo hr